+ 420 777 604 377 info@bzlab.cz

Požární ochrana (PO)

Požární ochranu lze definovat jako je souhrn opatření, které vedou k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem a opatření, které vedou k omezení ničivých důsledků požáru. Jde o aplikaci technických i teoretických prostředků prevence požáru.
Povinnosti týkající se požární ochrany stanovuje platná legislativa (právní a ostatní předpisy k zajištění požární ochrany). Tyto povinnosti se týkají každého zaměstnavatele (společnost i OSVČ). Za trvalé zajištění požární ochrany v organizaci je tedy zodpovědný zaměstnavatel.
Nabízíme komplexní služby, které jsou s požární ochranou spojeny. Na míru ve Vaší společnosti zavedeme a budeme udržovat formou outsourcingu systém požární ochrany.

Součástí těchto služeb je zejména:


1) Vstupní audit
2) Zpracování kompletní dokumentace týkající se požární ochrany a její pravidelné aktualizace
3) Pravidelné preventivní požární prohlídky
4) Pravidelná školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků
5) Poradenství v oblasti požární ochrany
6) Poradenství a asistence při jednání s orgány státní správy (Hasičský záchranný sbor)

Proč objednat požární ochranu právě u nás?


Pokud si objednáte požární ochranu u nás, nemusíte se dále o tuto problematiku starat. Vše převezmeme a vyřešíme za vás. Tímto ušetříte čas i peníze.

Naším cílem je spokojenost našich zákazníků.