+ 420 777 604 377 info@bzlab.cz

Posouzení zrakové zátěže

Zrakovou zátěž hodnotíme subjektivními metodami. Posouzení zrakové zátěže provádíme na základě pozorování, kdy se soustředíme na kritéria hodnotící zrakovou zátěž v pracovním prostředí, které jsou dané legislativou. Dále využíváme i standardizovaných dotazníků (Dotazník zrakových potíží), které rozdáváme pracovníkům vykonávajícím danou práci. Hodnocení zrakové zátěže tedy vychází z posouzení kritérií, které definují zrakovou zátěž v platné legislativě.
V případě, že dochází k překračování kritérií zrakové zátěže, provedeme i vhodné návrhy opatření vedoucích ke snížení rizika.
Pokud byste něčemu nerozuměli, neváhejte nás kontaktovat. Nabízíme i tzv. vysvětlující workshop, kdy přijedeme přímo k vám a výsledky posouzení včetně navržených opatření s vámi zkonzultujeme a vysvětlíme vše, čemu jste neporozuměli.

V případě, že z výsledků posouzení vyplyne, že je daná práce riziková, nabízíme k posouzení nadstandard v podobě identifikace kritických míst (řekneme, co je špatně) a návrh možných opatření ke snížení rizika. Naší hlavní snahou není tedy pouze změřit, ale danou práci dostat z rizikové kategorie (kategorie 3) dostat do nerizikové kategorie (kategorie 2).

Proč tuto službu chtít?

1) ochráníte zdraví svých zaměstnanců

2) nížíte náklady spojené s preventivními prohlídkami

3) snížíte i administrativní zátěž, která je spojená u prací v riziku

Proč objednat posouzení zrakové zátěže právě u nás?

1) Kvalita

Posouzení zrakové zátěže u nás provádí pouze pracovníci, kteří disponují odpovídajícím vzděláním a dlouholetými zkušenostmi v této oblasti.

2) Dostupnost a rychlost

Na termín posouzení u nás nemusíte čekat dlouho. V případě, že objednáte posouzení zrakové zátěže u nás, nejpozději následující den vás kontaktuje některý z našich pracovníků, který s vámi domluví termíny (s co nejkratší čekací dobou).
Na výsledky posouzení rovněž nemusíte dlouho čekat. Výsledky posouzení máme hotové za velmi krátkou dobu (většinou do týdne).

3) Cena

Nemáme pevně stanovený ceník. Posouzení zrakové zátěže provádíme za velmi atraktivní ceny.

4) Přístup

Protokol z posouzení je velmi přehledný. Naleznete v něm velmi jednoduše to, co potřebujete včetně doporučení zařazení práce do příslušné kategorie.

V případě, že vám něco není jasné a nemůžeme tento problém vyřešit po telefonu, nabízíme k posouzení zrakové zátěže i tzv. vysvětlující worhskhop. Přijedeme přímo k vám, kde zkonzultujeme a vysvětlíme vše, co budete potřebovat.

Pokud zjistíme, že dochází k překračování kritérií pro zrakovou zátěž, provedeme i vhodné návrhy vedoucí ke snížení rizika.
Nezáleží nám na tom, odkud jste a jakému odvětví se věnujete. Posouzení zrakové zátěže poskytujeme pro širokou škálu klientů různých odvětví, a to v rámci celé České republiky.

Naším cílem je spokojenost našich zákazníků.