+ 420 777 604 377 info@bzlab.cz

Posouzení ergodesignu

Posouzení ergonomie pracovního místa vychází z kritérií stanovených v legislativě. Při posouzení ergodesignu provedeme detailní analýzu pracoviště zaměřenou na pracovní místo, pracovní polohy, pracovní pohyby, fyzickou náročnost práce, technické vybavení a jeho uspořádání.
Konkrétně se zaměřujeme na měření a posouzení ergonomických parametrů jako je např. světlá výška, volná plocha pro pohyb, výška pracovních rovin, dosahové zóny, prostor pro dolní končetiny apod.

Pokud byste něčemu nerozuměli, neváhejte nás kontaktovat. Nabízíme i tzv. vysvětlující workshop, kdy přijedeme přímo k vám a výsledky posouzení včetně navržených opatření s vámi zkonzultujeme a vysvětlíme vše, čemu jste neporozuměli.

V případě, že z výsledků posouzení vyplyne, že některé z naměřených/zjištěných parametrů neodpovídají kritériím stanovených v legislativě, nabízíme k posouzení návrh možných opatření a změn, aby byly splněny podmínky, které jsou uvedeny v legislativně.

Proč objednat posouzení ergonomie pracovního místa právě u nás?

1) Kvalita

Jsme držitelé osvědčení o autorizaci pro posouzení ergonomie pracovního místa.
Posouzení ergonomie pracovního místa u nás provádí pouze pracovníci, kteří disponují odpovídajícím vzděláním a dlouholetými zkušenostmi v této oblasti.

2) Dostupnost a rychlost

Na termín posouzení u nás nemusíte čekat dlouho. V případě, že objednáte posouzení ergonomie pracovního místa u nás, nejpozději následující den vás kontaktuje některý z našich pracovníků, který s vámi domluví termíny (s co nejkratší čekací dobou).
Na výsledky posouzení rovněž nemusíte dlouho čekat. Výsledky měření máme hotové za velmi krátkou dobu (většinou do týdne).

3) Cena

Nemáme pevně stanovený ceník. Posouzení ergodesignu pracoviště provádíme za velmi atraktivní ceny.

4) Přístup

Protokol z posouzení je velmi přehledný. Naleznete v něm velmi jednoduše to, co potřebujete včetně případných zjištěných nedostatků.

V případě, že vám něco není jasné a nemůžeme tento problém vyřešit po telefonu, nabízíme k posouzení ergonomie pracovního místa i tzv. vysvětlující workshop. Přijedeme přímo k vám, kde zkonzultujeme a vysvětlíme vše, co budete potřebovat.

Pokud zjistíme ergonomické nedostatky vyplývající z legislativy, provedeme i vhodné návrhy vedoucí ke snížení rizika.
Nezáleží nám na tom, odkud jste a jakému odvětví se věnujete. Posouzení ergodesignu pracoviště poskytujeme pro širokou škálu klientů různých odvětví, a to v rámci celé České republiky.

Naším cílem je spokojenost našich zákazníků.