+ 420 777 604 377 info@bzlab.cz

HACCP

HACCP je termín vycházející z anglického názvu „Hazard Analysis and Critical Control Points“ neboli analýza nebezpečí a kritické kontrolní body. Jedná se o systém preventivních opatření, která slouží k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během všech činností souvisejících s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem konečnému spotřebiteli.
Jelikož je nezbytné aplikovat systém HACCP do celého potravního řetězce, ukládá současná legislativa povinnost zavedení Systému kritických bodů všem provozovatelům potravinářských podniků a stravovacích služeb.

Jde o povinnost provozovatele určit ve výrobě, přípravě a skladování, přepravě a uvádění pokrmů do oběhu technologické úseky (kritické body), ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti pokrmů, provádět jejich kontrolu a vést evidenci o kritických bodech, termínech a závěrech těchto kontrol. Jedná se o přístup preventivní, který vede k včasné identifikaci nebezpečí a tím k předcházení poškození zdraví spotřebitele. Slouží provozovateli k vytipování slabých míst, tj. kritických bodů, jejich ošetření kontrolovatelným přístupem tak, aby byla riziková místa odstraněna a zajištěna bezpečnost pokrmu.

Nabízíme:

1) Zpracování nové příručky HACCP pro jakýkoli typ stravovacího zařízení


Úvodní audit (seznámení se s provozem)
Zpracování příručky HACCP na míru
Pravidelné audity včetně revizí příručky při změně technologických postupů
Pravidelné školení pracovníků z HACCP a hygienického minima

2) Aktualizace stávající příručky HACCP pro jakýkoli typ stravovacího zařízení


Úvodní audit (seznámení se se stávající příručkou HACCP a provozem)
Kontrola, případná revize stávající příručky HACCP
Pravidelné audity včetně revizí příručky při změně technologických postupů
Pravidelné školení pracovníků z HACCP a hygienického minima

Sanitační plán


Nabízíme zpracování sanitačního plánu pro jakýkoli typ provozu, případně revizi stávajícího sanitačního plánu.

Proč objednat HACCP, sanitační plán, nebo provozní řád právě u nás?

1) Kvalita


Zpracování nové/aktualizaci stávající příručky HACCP, sanitačních plánů či provozních řádů u nás provádí pouze pracovníci, kteří disponují odpovídajícím vzděláním a dlouholetými zkušenostmi v této oblasti.

2) Dostupnost a rychlost


Na termín u nás nemusíte čekat dlouho. V případě, že tuto službu objednáte u nás, nejpozději následující den vás kontaktuje některý z našich pracovníků, který s vámi domluví termíny (s co nejkratší čekací dobou).
Na výsledky rovněž nemusíte dlouho čekat. Hotovo máme za velmi krátkou dobu (většinou do týdne)

3) Cena

Nemáme pevně stanovený ceník. Zpracování HACCP či aktualizace stávajícího HACCP včetně školení provádíme za velmi atraktivní ceny.

4) Přístup

Příručka HACCP, kterou vypracujeme je velmi přehledná.

Součástí naší služby je i seznámení se a proškolení všech pracovníků s novou/aktualizovanou příručkou HACCP a se zásadami založenými na HACCP včetně pravidelného školení pracovníků z hygienického minima a zásadách HACCP.

V případě, že vám něco není jasné a nemůžeme tento problém vyřešit po telefonu, přijedeme přímo k vám, kde zkonzultujeme a vysvětlíme vše, co budete potřebovat.

Nezáleží nám na tom, odkud jste a jakému odvětví se věnujete. Veškeré služby týkající se HACCP poskytujeme pro širokou škálu klientů, a to v rámci celé České republiky.

Naším cílem je spokojenost našich zákazníků.