+ 420 777 604 377 info@bzlab.cz

ERGONOMIE

Ergonomie je vědecká disciplína, která se zabývá vztahy mezi člověkem, pracovním prostředím a pracovními prostředky (zařízením). Cílem ergonomie je optimalizace vztahu mezi člověkem, pracovním prostředím a pracovními prostředky (zařízením), tedy přizpůsobení práce člověku tak, aby nebylo ohroženo jeho zdraví a bezpečnost, a přitom podával optimální pracovní výkon.

Proč řešit ergonomii?

V případě, že začnete řešit ergonomii na vašich pracovištích, získáte z dlouhodobého hlediska řadu výhod:


1) Sníží se míra fluktuace
2) Sníží se počet nemocí z povolání
3) Sníží se náklady a administrativa spojená s prací v riziku
4) Sníží se riziko vzniku pracovních úrazů UŠETŘÍTE PENÍZE
5) Sníží se počet pracovních neschopností
6) Vyhnete se nebezpečí možné pokuty za nesplnění legislativních požadavků UŠETŘÍTE ČAS
7) Zvýší se bezpečí zaměstnanců
8) Zvýší se produktivita zaměstnanců ZVÝŠÍ SE PRESTIŽ A RENOMÉ VAŠÍ FIRMY
9) Zvýší se spokojenost zaměstnanců
10) Sníží se náročnosti práce
11) Zlepší se pracovní podmínky a pracovní pohoda na pracovišti


Ergonomické audity


Nabízíme jednoduché řešení formou ergonomického auditu pracoviště, návrhu a realizace opatření včetně zaškolení a tréninku pracovníků. Jako bonus dodáme ergonomický katalog.
Ergonomické kontroly provádíme nejen v různých typech provozu, ale také v kancelářích. Při hodnocení se řídíme platnou legislativou (nařízení vlády č. 361/2007 a zákon č. 258/2000 Sb.).

V rámci ergonomických auditů nabízíme:


1) Komplexní ergonomický audit (Komplexní ergonomické hodnocení pracoviště)
2) Dílčí ergonomický audit (V případě, že máte problém pouze s určitým faktorem, nebo jste již provedli měření a práce vyšla do rizikové kategorie, zaměříme se na tyto faktory, provedeme identifikaci kritických míst a návrh nápravných opatření a následně účinnost opatření ověříme měřením).

Ergonomický audit se skládá z těchto fází:


1) Vstupní ergonomický audit
Zhodnocení současného stavu pracoviště.

2) Ergonomická optimalizace
Identifikace kritických míst, návrh vhodných opatření
Prezentace výsledků auditu a návrhů opatření
Spolupráce/poradenství se zástupci společnosti na realizaci opatření v praxi

3) Školení a trénink pracovníků
Ergonomické školení pracovníků
Trénink pracovníků na pracovišti za účelem získání ergonomicky správných pracovních návyků
Prezentace a praktické ukázky kompenzačních cviků

4) Ověření účinnosti zavedených opatření
Zhodnocení pracoviště po zavedení opatření (ověření účinnosti zavedených opatření) pomocí objektivních a subjektivních metod.
5) Ergonomický katalog
Zpracování ergonomického katalogu pro každé pracoviště, které bylo podrobeno ergonomické analýze


Provádíme i samostatná odborná ergonomická školení, a to jak uzavřenou, tak otevřenou formou, nebo odborné ergonomické poradenství.

Proč objednat ergonomii právě u nás?

1) Kvalita


Jsme členové České ergonomické společnosti.
Ergonomické analýzy u nás provádí pouze pracovníci, kteří disponují odpovídajícím vzděláním a dlouholetými zkušenostmi v této oblasti.

2) Dostupnost a rychlost


Na termín u nás nemusíte čekat dlouho. V případě, že objednáte ergonomickou analýzu u nás, nejpozději následující den vás kontaktuje některý z našich pracovníků, který s vámi domluví termíny (s co nejkratší čekací dobou) a probere s vámi všechny potřebné náležitosti týkající se ergonomické analýzy ve Vaší společnosti.
Na výsledky nemusíte rovněž dlouho čekat. Komplexní ergonomické hodnocení (od vstupního ergonomického auditu po ověření navržených opatření včetně dodání ergonomického katalogu) provedeme v co nejkratší době (dle rozsahu zakázky).

3) Cena

Nemáme pevně stanovený ceník. Ergonomické analýzy provádíme za velmi atraktivní ceny.

Navíc dokážeme poradit a doporučit postup, který pro vás má smysl. V rámci vstupního auditu s vámi projdeme všechna pracoviště, která chcete podrobit ergonomickému hodnocení a my vám poradíme, u kterých pracovišť by bylo vhodné provést ergonomické hodnocení a u kterých naopak nikoli.

4) Přístup

Zpráva z ergonomického auditu je velmi přehledná. Naleznete v ní velmi jednoduše vše, co potřebujete vědět.

Návrhy veškerých opatření vedoucích k optimalizaci pracovišť vždy konzultujeme se zástupci Vaší firmy tak, aby opatření byla efektivní a realizovatelná v praxi.

Školení a trénink pracovníků provádíme zábavnou formou tak, aby školení včetně tréninku bylo efektivní a zároveň pracovníky bavilo.

Ergonomický katalog je jednoduchý, přehledný a graficky působivý.

Nezáleží nám na tom, odkud jste a jakému odvětví se věnujete. Ergonomické analýzy poskytujeme pro širokou škálu klientů různých odvětví (kanceláře, různé provozy apod.), a to v rámci celé České republiky.

V případě, že Vám není něco jasné, nebo něčemu nerozumíte, neváhejte se ozvat. Přijedeme přímo k vám, kde zkonzultujeme a vysvětlíme vše, co budete potřebovat.

Naším cílem je spokojenost našich zákazníků.