+ 420 777 604 377 info@bzlab.cz

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

BOZP je zkratkou pro výraz „bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. BOZP lze definovat jako souhrn opatření, jejichž cílem je předcházet (zamezit) vzniku ohrožení či poškození zdraví pracovníků při pracovním procesu., tedy zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí.
Povinnosti týkající se BOZP stanovuje platná legislativa (právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Tyto povinnosti se týkají každého zaměstnavatele (společnost i OSVČ). Za trvalé zajištění BOZP pro všechny zaměstnance v organizaci je tedy zodpovědný zejména zaměstnavatel, případně vedoucí zaměstnanec, a to v rozsahu pracovních míst, která zastávají.
Zajišťujeme komplexní služby, které jsou s BOZP spojeny.

Součástí těchto služeb je zejména:


1) Vstupní audit
2) Zpracování kompletní dokumentace týkající se BOZP a její pravidelné aktualizace
3) Vyhledávání a hodnocení rizik spojená s bezpečností práce, zjišťování jejich příčin a zdrojů
4) Šetření pracovních úrazů a nemocí z povolání
5) Pravidelné prověrky BOZP
6) Pravidelná školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků
7) Poradenství v oblasti pracovně právních vztahů s ohledem k BOZP
8) V případě zájmu zajištění poskytovatele pracovnělékařských služeb
9) Poradenství a asistence při jednání s orgány státní správy (Policie ČR, inspektorát bezpečnosti práce, krajská hygienická stanice)

Proč objednat BOZP právě u nás?


Pokud si objednáte BOZP u nás, nemusíte se dále o tuto problematiku starat. Vše převezmeme a vyřešíme za vás. Tímto ušetříte čas i peníze.

Naším cílem je spokojenost našich zákazníků.